โครงการจำหน่าย "ข้าวปันสุข" ปลอดสารเคมีเพื่อจัดตั้งโรงสีชุมชนสำหรับโครงการนี้ได้ทำเป็นเว็บไซต์ใหม่ที่ลิงก์นี้ครับ
http://kaopansuk.blogspot.com/
นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น