7 พฤษภาคม 2555 @ บันทึกภาพถ่ายวีดีโอชาวต่างประเทศกลุ่ม BangkokVanguards กำลังดำนา ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท

สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมนำภาพวีดีโอที่พี่หนุ่มได้ถ่ายไว้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ในโครงการ "ถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย" ซึ่งไปร่วมกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ในชื่อโครงการ "จักรยานสุขภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ชัยนาท" ที่เราไปร่วมกันฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรที่ประสบภัย ด้วยการนำการเกษตรอินทรีย์ไปหนุนการปลูกข้าวให้ได้ ข้าวเปลือก มากกว่า 100 ถังต่อไร่ และคาดหวังให้ได้ถึง 130 ถังต่อไร่ และสามารถที่จะประหยัดการใช้สารเคมี และปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า 2.5 ล้านบาท 

ในช่วงหลังพิธีการ กลุ่มชาวต่างชาติ BangkokVanguards ที่ได้ร่วมบริจาคเงินในการร่วมโครงการ ซึ่งถือว่ามีมูลค่ามากที่สุดในครั้งที่ 1 นี้นั้น ได้ร่วมกันลงปลูกข้าวแบบดำนา ร่วมกันอย่างตั้งใจ และสนุกสนาน มีทั้งหมด 3 วีดีโอครับ


ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น