ผู้สนับสนุนโครงการ "ถุงยังชีพถาวร เพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย"


ตั้งแต่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศครั้งใหญ่นี้กับพี่น้องชาวไทย เราIm-poka printing ได้คิดอยู่ตลอดเวลาว่า "จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ได้อย่างไร"เราจะทนอยู่เฉยได้อย่างไรในเมื่อพี่น้องชาวไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนครั้งใหญ่นี้

Im-poka printing เป็นโรงพิมพ์ที่ครบวงจร รับออกแบบและผลิตงานพิมพ์ทุกชนิดด้วยงานที่มีคุณภาพ นับตั้งแต่ที่บ้านเมืองของเราได้ประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ ข้าพเจ้าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยก็ได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองและติดตามข่าวน้ำท่วมมาโดยตลอดช่วงนี้ ที่ผ่านมากับเหตุการที่เกิดขึ้นIm-poka printing ก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภ้ยน้ำท่วมในครั้งนี้มาโดยตลอดร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงาน ทั้งในเรื่องบริจาคสิ่งของและอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัด อยุธยา-อ่างทอง-ลพบุรี ฯลฯ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่า ภัยพิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่นี้ได้มีความรุนแรงและระยะเวลายาวนานขึ้นจนทำให้ในหลายๆจังหวัด รวมถึง กรุงเทพฯเองต้องกลายเป็น

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยกันทั้งนั้น Im-poka printing เป็นโรงพิมพ์เล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่เขต ลาดพร้าว (เขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม)เช่นกัน เราจึงเห็นความสำคัญของพี่น้องชาวไทย และเพื่อนร่วมโลก ที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยการจัดพิมพ์โปสการ์ดที่เป็นภาพวาดด้วยกาแฟของคนพิการทุพพลภาพ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด ในโครงการ "ถุงยังชีพถาวร เพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย" โดยบริจาคเงิน 100 บาท รับโปสการ์ด 1 ใบ เพื่อเขียนข้อความให้กำลังใจส่งถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม หรือจะเก็บไว้เองก็ได้

Im-poka printing ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิโอเพ่นแคร์ อาสาดุสิต และThaiflood.com ภายใต้โครงการ "ถุงยังชีพ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย" ที่ได้มีการจัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้จนทำให้เราได้มีส่วนร่วม ขอเป็นผู้สนับสนุนในการจัดพิมพ์โปสการ์ดในครั้งนี้ทั้งหมด เป็นจำนวน 10,950 ใบ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูแด่ผู้ประสบภััยน้ำท่วมในครั้้งนี้ด้วย

Im-poka printing ขอป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่-น้องชาวไทยที่ประสบภัยอยู่ในขณะ นี้ "เราจะฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกัน"2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่เห็นช่วยอะไรพวกเราได้เลยน้อยเนื้อต่ำใจที่มึคนแกล้งจะมีน้ำใจแต่ไม่มี

    ตอบลบ
  2. ลองให้ข้อมูลในฐานะผู้ประสบภัยมากกว่านี้สิครับ รวมทั้งให้ข้อมูลติดต่อด้วยครับ อาจมีใครช่วยเหลือบ้างก็ได้นะครับ

    ขอบคุณครับ
    ปรีดา

    ตอบลบ